GSH-Nyílászáró Kft.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a

Cégnév: GSH-Nyílászáró Kft.
Székhely: 7773 Villány, Külterület 090/33 hrsz.
E-mail: gshablak@gmail.com
Weboldal: www.gshablak.hu

mint Adatkezelő jelen regisztráció során megadott személyes adataimat, továbbá jelen regisztrációm időpontját, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy
-az általa nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjak,
- Adatkezelő a kiválasztott szolgáltatással és időponttal kapcsolatos valamennyi információval ellásson,
- amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az Adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. 
Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.

KAPCSOLAT

Cím: 7773 Villány, külterület 090/33 hrsz.
Tel: +36 70 679 29 34
Email: gshablak@gmail.com

KÖVESS MINKET!

Minden jog fenntartva © Copyright 2019 GHS-Nyílászáró Kft. | Jogi információk